İSG POLİTİKAMIZ

İSG POLİTİKAMIZ

iş sağlığı ve güvenliği bilinci yüksek bir kuruluş olmaya kendini adayan KEMİTAŞ A.Ş. ; en değerli iç kaynağı olan çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması, çalışma ofislerinde ve üretim tesisindeki sağlık ve güvenlik önlemlerinin sürekli olarak geliştirilmesi için çeşitli yönetim ve denetim sistemlerini benimsemiştir.

  • iş sağlığı ve güvenliği, şirketimizin ve tüm çalışanlarımızın öncelikli sorumluluğudur.
  • Tüm çalışanlarımızın, mesleki sağlık ve güvenliklerini korumak, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş, hizmet ve üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için iş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına uygun hareket etmek,
  • Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak amacıyla "Sürekli Gelişime" açık olmak,
  • Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Çalışanlarımızın katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle "sıfır kazası" hedefimize ulaşmak ve bu çerçevede tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
  • Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İş Güvenliği Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda iş Sağlığı ve Güvenliği faktörünü ön planda tutmak,
  • Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak, Üretim tesisimizde olması muhtemel tehlikeleri tespit edip, riskleri belirleyip, tehlike seviyesini sürekli olarak düşürmek,
Yukarı