ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kimyasal sektöründe faaliyet gösteren firmamız;

Kimyasal madde tedariğinden, üretim, sevkiyat ve son tüketiciye kadar yaşam döngüsü bakış açısı ile çevreye duyarlı faaliyet göstermeyi,
Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,
Her aşamada ve salgın hastalık (pandemi) dönemlerinde oluşabilecek atık miktarlarını kontrol altında tutmak, azaltmak ve etkilerini en aza indirmek amacı ile; Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür ilkelerini uygulamayı,
Çevresel acil durum ve kazalara yönelik acil müdahale için planları hazırlamayı, tatbikat yapmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

KABUL VE TAAHHÜT EDER.
Yukarı