ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kemitaş A.Ş. olarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı, şirketin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmeyi ve en aza indirmeyi sağlayacak faaliyetleri yapmayı, çevreyi korumak için en iyi uygulamaları sürdürmeyi, ayrıca ulusal ve uluslararası çevre yasalarına uymayı, çevre yönetimi sistemini sürekli geliştireceğimizi taahhüt ederiz.

Sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin koruması için Kemitaş A.Ş.’de:

  • Şirketin yaptığı her faaliyetin, yatırım öncesi de dahil olmak üzere, çevresel etkisini göz önünde bulundurulması sağlanır.
  • Faaliyet, ürün, hizmet ve firmadan kaynaklanan atıkları azalt, tekrar kullan ve geri dönüştür prensibine göre yönetilmesi sağlanır.
  • Çevre için etkisi en az olacak ürün, yan ürün ve proses seçilir
  • Acil durumlar için in etkili bir acil müdahale planı uygulanır.
  • Çalışanların sağlıklı bir ortamda çalışmaları için, kaynağında önleme uygulaması, sonrasında ikame, en son olarak KKD kullanımı sıralaması ile çalışmalar yapılır.
  • Çalışma alanlarında enerji ve su kullanımını en aza indirgeyerek mümkün olduğunda doğal kaynakların kullanılması sağlanır.
  • Çalışanlar arasında çevreye karşı farkındalığı artırmak ve harekete geçmelerini teşvik etmek için gerekli eğitimler yapılır.
  • Şirketin çevre taahhütlerini müşterilere, ziyaretçilere ve müteahhitlere benimsetmek için gerekli faaliyetler gerçekleştirilir.
Yukarı